Körülbelül négy éve ismerkedtem meg a megoldásközpontú szemlélettel egy brief coaching betekintőn. Akkoriban a karierem és a magánéletem is romokban hevert és bár tudtam, hogy váltani kell, nem láttam konkrétan, milyen irányban és hogyan. Arra emlészem, hogy nagy lelkesedéssel és egy strukturált kérdéslistával távoztam az eseményről. Kritikus pillanatokban elő-elővettem a kérdéssort: mindig jó élmény volt felismerni, hogy azért vannak már működő részletei annak a “hídnak”, amely a jelenlegi helyzet és a vágyott állapot között nyújtózik.

Mára, a brief coaching kérdéseket tartalmazó lapjaim viszonylag megviselt állapotba kerültek: végigkísértek egy főiskolai és egy egyetemi képzésen, egy váláson, három költözésen és ezekkel járó számtalan döntésen. Az egyetemen beleláttam a coaching szakma történetébe, elméleti hátterébe és módszertanaiba, betekintést nyertem több Magyarországon elismert képzésbe, coaching irányzatba. A megoldásközpontú egyesületben közvetlen kapcsolatba léptem nagyszerű SolutionFocus szakemberekkel és megismerhettem a brief modell sokszínűségét: mennyi alkalmazási területen terjedt el Magyarországon.   A múlt héten végül én is belevágtam: a „Brief coaching a szervezetben, a vezetésben” képzést választottam, Tegyi Enikő vezetésével.

Az első két napon vagyok túl. Mi tűnt fel?

Enikő minden porcikájával és minden megmozdulásában a megoldásközpontúságot képviseli. A megoldásközpontú coachingban már a beszélgetés legelején a célokról kérdezünk – a képzésen előbb szerződtünk le magunkkal saját szándékaink mellett, mielőtt megjegyeztük volna egymás nevét. J

Kifejezetten megnyugtató számomra, hogy kiderült: a már említett kérdések a családterápiában végzett empirikus kutatásokból származnak, konkrétan megfigyelték, milyen kérdések idéztek elő a kliensekben pozitív változásokat.

A brief coaching egyik jellegzetessége, hogy hiányzik a problémaelemzés. Szintén megnyugtató élmény volt kapcsolódni és támogatni a másikat úgy, hogy nem kell tudnom semmit az “elakadásáról”, közben látni, ahogyan fokozatossan megkönnyebül és kibontakoznak benne a megoldásra, változásra irányuló erőforrások és ötletek.

A képzés nagyon intenzív és erőteljesen élmény alapú formája a tanulásnak: folyamatosan dolgoztunk már az első két napon is. Kiscsoportokba szerveződve gyakoroltunk, rotáltunk, mindenkinek jutott coach-, ügyfél és megfigyelő szerep úgy, hogy egy-egy ülés után visszacsatolást kaptunk az erősségeinkről, a már rendelkezésére álló képességeinkről, készségeinkről. Így már az első nap során kezdtek kirajzolódni a személyes brief coach kompetenciáink, amelyeket tovább tudtuk finomítani  a következő gyakorlatok során. Enikő lényegre törő kérdései,  határozott, de kedves kitartása vezetett végig ezen a folyamaton úgy, hogy reflektálni tudjunk a tapasztalati tanulásunkra, szem előtt tartva az eredetileg megfogalmazott  céljainkat is.

Brutális nagy tudásanyaggal, nagyon fáradtan távoztunk – és hálával gondolok az egész csoportra, a kialakult empátiára, érzékenységre és egymásra hangoltságra. Várom a folytatást.