Brief képzés referenciák

– A briefben, megoldásközpontú munkában azt szerettem meg a legjobban, hogy nagyon kíméletes az ügyfél szuverenitásával, lelki világával szemben, nem próbál ott fájóan mélyre hatolni, ahol nem szükséges, illetve más eszközzel is hatékony változás érhető el. Továbbá, nem boncolja a probléma gyökerét, okát, mikéntjét, célirányosan a megoldásra fókuszál, és ott is az ügyfelet tartja felelősségben, akinek a saját lépéseit kell kidolgoznia. Ezt pedig úgy éri el a brief coaching, hogy gyönyörű, reális képet varázsol a probléma javulási állapotáról, melyben az ügyfél sorra veheti a megváltozott körülmények következményeit, környezetének, emberi kapcsolatainak pozitív változását, saját személyiségének fejlődését.

– A brief látásmód teljesen átjárja pszichológusi látásmódomat is, hiszen ugyanúgy empirikus vizsgálatokra épül, mint a pszichológia tudománya. Az emberi viselkedés megfigyelésével dolgozták ki és formálták meg azokat a kérdéseket, amelyek a leginkább előrevitték saját témájukban a nem patologikus személyiségzavarral küzdő egészséges ügyfeleket. Munkám során nagyon sok pozitív változást hozott a brief, hiszen ez nem csupán egy eszköztár, hanem bármilyen szituációra ráhúzható látásmód. Az esetek többségében nem érdemes a probléma okát fejtegetni az idő hatékony kihasználása érdekében, vagy nem is lehetséges. A leggyorsabb változás érdekében azonban bármikor be lehet vetni egy-két előrevivő brief eszközt.

– Azt értékeltem a legjobban ebben a konkrét brief képzésben, hogy átfogó keretet kaptunk az elméletről, azonban ennél is hangsúlyosabb volt a gyakorlati, önismereti, saját élmény rész. A coaching folyamat minden egyes apró részét külün-külön cizellálva gyakoroltuk, hogy egyformán kompetensek legyünk bennük, legyen arra rálátásunk, bennünk mi az erősebb/milyen irányba húzunk, és hogy az ügyfél igényeit teljes mértékben kielégítsük, felismerjük, hogy benne mit lehetne megerősíteni. Ennél is nagyobb érték volt számomra Enikő bizalmat sugárzó személyisége, szakmai alázata, és tisztelete a másik személy önszerveződése iránt. Úgy érzem, átfogó tudást és tapasztalatot kaptunk mind egyéni coaching ülésekben, mint team és szervezeti csoport szintjén is. Különösen tetszett, hogy Enikő rengeteg mikroállítással tűzdelte tele a képzést, ami a hagyományos coaching beszélgetések mellett a megfelelő szituációkban drámai hatás kiváltására képes – állítom ezt ügyfélként, és leendő coachként is.

Keresztes Nóra
pszichológus

Pszichológusi munkám során egyéni és csoportos pszichológiai folyamatokban vagyok jelen segítő és támogató szerepben, a hajléktalanok és a szenvedélybetegektől kezdve a családok, a párok, a munkavállalók és a vezetők, a szociálisan rászorulók és az azoknak segítő szakemberek, illetve a művészek és a vállalkozók életében.

A pszichológusi módszertanom bővítéseként találkoztam és mélyültem el a képzés során a brief coaching eszköztárában, amit már a családterápiás képzésemben tanultam, illetve a pár- és családterápiáimban használtam is. Ennek hatására pszichológusi szemléletemben egyre erősebben jelenik meg a belső erőforrásokra támaszkodó, illetve önmagát az önszerveződésre képessé tevő ember támogatása és megerősítése a problémák okainak feltárása és kezelése mellett.

Mindennél fontosabb számomra, hogy segíteni tudjak a hozzám fordulóknak, hogy fel tudják ismerni és túl tudjanak lépni akadályozó gondolataikon és érzéseiken, és ezáltal visszataláljanak saját rejtett erőforrásaikhoz.

Eredeti célom az is volt, hogy könnyítsek pszichológusi munkámon, amihez szintén ennek a szemléletnek a pszichológiával való ötvözésével közelebb kerültem. Ennek a megvalósításához Enikő képzése, ami nagyon gyakorlatias és pontos módszereket tanít, sokat segített számomra. Konkrétan egyre többet használom a csoda kérdést és a skálázást, illetve a mikroállítások közül a döntéscoachingot és a konfliktusok kezelése székes gyakorlatot próbáltam már ki a pszichológiai folyamatokba beépítve.

Klinger Mária
munka- és szervezet szakpszichológus, pár- és rendszerterapeuta, OH kártya instruktor

Mit is jelentett számomra a brief coach képzés? Életszemléletet, megerősítést, hogy jó helyen vagyok, olyan embertől tanulhatok (Enikő :)), aki hitelességével és a SolutionFocus erejével egyidejűleg észrevétlenül hegyeket mozgatott meg bennem. Képes volt úgy felülírni a berögzüléseimet, hogy elfelejtettem tiltakozni is (ami pedig ritka).  Önmagam és a nemtudás tisztelete felértékelődött bennem. Belső szabadságot élek meg minden egyes coaching ülésben.

Egyszerűen és nagyszerűen mélységgel rendelkezik, az átadott tudás önismeretünknek megfelelően épül be, majd az életünk részévé válik. Mit is mondhatnék. Hálás vagyok, hogy ismerhettem Enikőt, hálás vagyok a tudásért, az életszemléletért, amit Tőle tanulhattam. Köszönöm!

Somhegyi Dóra
tréner, brief coach / Pontblog

Én, mint pszichológus először furcsán néztem erre a módszerre: “hogy hogy nem azt akarjuk megérteni, hogy miért? még mélyebbre ásni? ” Fel sem tűnt, hogy eddig is rossz gödröket mélyítgettem magamban. Amikor először ültem ott, mint ügyfél/coachee és tapasztaltam a pozitív, jövő-orientált és megerősítő kérdezés- technika előnyeit, akkor tudatosult bennem, hogy igen, ezt lehet másképp is és mennyivel másabb érzés a végén. Azóta is rengeteget ad ez a hozzáállásmód a hétköznapi problémáim vagy nagyobb horderejű problémák átkeretezésében. Gyakorlatilag ezek a dolgok már megszűntek problémaként létezni. A saját munkámban sokkal nagyobb biztonsággal tudok csapatban dolgozni és majd esetleges konfliktusokba menni, mert most már nem a rossz oldalát fogom megfogni a dolgoknak, hanem akaratlanul is a “hogyan lenne jobb?” kérdéssel indítok.

Amit nagyon szerettem és szeretni is fogok a brief képzésben: az a folyamatos jegyzet-, cikk- és háttér-anyag amit kaptunk minden egyes alkalom után. Ezekhez bármikor vissza tudok nyúlni és egyből beugrik majd, hogy mit is tanultam, mi volt a haszna.
Valamint a személyes kapcsolattartás lehetősége. Nekem nagyon fontos, hogy a képzés végére kialakult egy olyan csapat, akikre tudom, hogy később is számíthatok, és ami nekem még fontosabb, hogy Enikőt is bármikor kereshetem, ha elakadnék az életem bármely területén.

Hontendrei Katalin
pszichológus

A SolutionFocus szemlélet és Tegyi Enikő személye már a Betekintő alkalommal óriási hatással volt rám. A 2 órás, jól felépített, játékos, saját élményen alapuló Betekintő után szinte a sejtjeimben éreztem, hogy energikusabb lettem, tele új ötletekkel, új lendülettel. Mindezt egyetlen alkalom után. Le voltam nyűgözve. Úgy éreztem, megérkeztem. Ezt szeretném. Ezzel akarok foglalkozni. Ez vagyok én, a legjobb formámban.

Hogy hogyan érte el mindezt Enikő? Már az első találkozáson széles mosollyal, természetesen áradó kedvességgel fogadott minket. Pontosan kezdtünk, és a Betekintő alkalom minden percében izzott a levegő, egy percig sem unatkoztunk, pedig 12 teljesen ismeretlen ember gyűlt össze, hogy némi tapasztalatot szerezzen a brief coachingról.

Enikő egyszerre végtelenül tapintatos, mégis határozott, magabiztos; könnyed és játékos, mégis dinamikus az előrehaladásban; lénye biztonságot, bizalmat ébreszt a vele szemben ülő ügyfélben. Látszik, hogy a SolutionFocus az ő terepe, az ő flow-ja, amiben a sokéves tapasztalat, szakértelem és a belső meggyőződés, egyéni képességek szabadon áramolhatnak. Egyszerűen jó a társaságában lenni.

A “Brief coaching a szervezetben, vezetésben” kurzus olyan gondosan összeválogatott tananyagot tartalmaz, amely segítségével nem csupán az egyéni coaching technikákat sajátítjuk el, de saját élményen keresztül tanulunk a csoportos és team coaching elemekről, valamint a brief coachingban alkalmazható egyéb alternatív eszközökről is (pl. mikroállítások, képek, egyéb kreatív eszközök). A tanfolyam elvégzése után úgy érzem, teljesen komplex képet kaptam a SolutionFocus eszköztárról. A team coaching elemeket már a képzés közepe óta alkalmazom a munkahelyemen, a saját csapatomban, nagy sikerrel. A tanfolyam egyetlen hátrányát tudom felsorolni: hogy vége lett.

Jobbágy Zsanett
projekt irodavezető / NHKV

Identitást és struktúrát adott nekem a képzés. Nagyon tetszett.

Földi Miklós Dániel
coaching pszichológus, munka- és szervezetpszichológus

Erősség Enikő személyisége is kisugárzása. Hogy annyira hitelesen és természetesen tudta képviselni és átadni a módszert. Nem sablonosan, hanem izgalmasan. Nem mechanikusan, hanem élettel telien. Erősségek még a módszertani finomságok, a konkrét eszközök, kártyák, cetlik sokasága, a mélyreható átgondolást ösztökélő módszertan. A folyamat jól felépített volt, izgalmas.
Hitelesség, pozitív kisugárzás, magával ragadó kommunikációs stílus, kedvesség, spontaneitás, rugalmasság, alkalmazkodás a csoport igényeihez. maximális figyelem minden egyes csoporttagra, rezonálás.

Nekem a szemléletmód, a szemléleti keret a pozitív pszichológiai ismereteimhez kapcsoltan nagyon sokat adott, de azt is mondhatnám, hogy konkretizálódott, hogy milyen módon lehet alkalmazni ezt az elméleti keretezést. Hogy hogyan lehet a gyakorlatba átforgatni, használni. Milyen sokszínű, emberközpontú, simulékony a saját bennünk rejlő „jó” kiteljesítéseként mások felé, akik majd hozzánk fordulnak. Sokat alakult a gondolkodásmódom, tágult a megközelítési és értelmezési nézőpontom.

Kun Ágota
PhD, / BME Alkalmazott Pszichológia Tanszék

Számtalan új módszert, kis trükköt, kis cukorkát adtál, ami könnyen alkalmazható (pl. konstruktív morgás, stb.). Számomra nagyon nagy hatékonysággal bírt a sok cikk (az összes szuper, mindegyikből viszek valamit magammal), és az esettanulmányok. Tetszett, hogy a szervezeti esettanulmányokat úgy választottad ki, hogy az egy teljes tanácsadói spektrumot lefedjen.
Külön kiemelném, hogy életemben először volt csoport előtti olyan szintű sajátélményem, mely szervesen tudja befolyásolni a létem minőségét. Vagyis adtál önismereti lehetőséget is. A fókusztartási készségem jelentősen hatványozódott a hét nap és a gyakorlások következtében.
Eszméletlen, hogy milyen széles és mély irodalmi háttérrel rendelkezel. Ez kíváncsivá és vállalkozóvá tett engem is. A hangsúlyok újra és újra visszahozása (pl. erősségek-lehetőségek, az SF alaptéziseinek ismétlése) lehetővé tette, hogy már képzés során „átmenjen a lényeg”. Külön hálával tartozom az FC utólagos megosztásával, így nem mechanikusan kellett a rajta lévőkre figyelnem, hanem vihettem magammal a lényeget

Rengeteg forrást adtál meg, sokat feldolgozva is. Az az érzésem, hogy minden lényegi elem megvan. Ezeket csupán át kell nézni, újra összerakni, és a meglévő rendszerbe integrálni. Olyan eszközöket próbáltál átadni, amivel már készen mehetünk ügyfélhez, és az eredmény garantált. Számomra (a margaréta coaching személyes élményén kívül) a leghasznosabb a 3 szervezeti eset behozása volt. Így teljesen lefedted, amire szükségem van, volt.
A 3-s kiscsoportos megtapasztalások itt, ebben a képzésben valamiért jól működtek. Szenzációsan beváltak.

Kiss Aranka
coach, tréner, pszichológus

“Nemcsak szakemberként, de az életem minden területén jobban érzem magam mindattól, amire ez a működés tanít. Energizáltabb, pozitívabb és vágyvezéreltebb lét ez, csak az előnyeit érzékelem. Természetesen módszerekkel és trükökkel is gazdagodtam, ami hasznos a mindennapokban. A közösen töltött időből rengeteget épültem, szerettem tartalmában és hatásában is. Tiszta szívvel ajánlom. Egyszerűen működik, egyszerűen működik.

Mosonyi Judit
szakmai vezető, coach / Gordius Csoport

A 10-es skálán 11-est adnék ;-).
Ez tartalmazza a képzés gyakorlatias, tapasztalatokra és gyakorlásra épülő formáját; az elméleti információk és esettanulmányok átadására szolgáló szemléletes ábrákat, leírásokat; a kivétel nélkül hasznos, nem redundáns, érthető kapott anyagokat (kérdés kártyák, esettanulmányok, könyv ajánlás); a struktúráltságot, ugyanakkor rugalmasságot az igényeinknek megfelelően; Enikő személyiségét; a csoport nyitottságát és egymást támogató viselkedését is (amihez, úgy érzem, Enikőnek is rengeteg köze volt).
Szerintem a pszichológus alapképzettségű emberek nehéz célcsoport, mert sok korábban tanult ismerettel, elmélettel kerülhet szembe egy új elgondolás. A kezdeti szkeptizismusomat elképesztő gyorsasággal váltotta le a lelkesedés, és ez azóta is fennáll!

Bubik Tímea
coach, pszichológus

A Solution Focus brief coach képzése arra tanított, hogy pozitivitással és proaktív, megoldásközpontú hozzáállással még a legegyszerűbbnek tűnő kérdések is nagymértékű előremozdulást eredményezhetnek az ügyfél témájában. Egyszerű, de nagyszerű módszertannak tartom, a szavak legjobb értelmében. Egy olyan “nyelvet” tanított nekünk Enikő, melynek segítségével magabiztosan fordulhatunk jövőbeni ügyfeleink felé, és együtt indulhatunk el a megoldásaik felé vezető úton. Mindenkinek jó szívvel ajánlom ezt a képzést, aki egy letisztult, sokéves gyakorlaton alapuló, és dinamikusan feljődő, “élő” módszertant szeretne tanulni

Hernek Móni
coach, pszichológus

Sokat adott nekem a Tegyi Enikő által vezetett brief coaching képzés.
A sok gyakorlat,a gyorsaság, a solutionfocus modell mind mind szerves részei ma már a hétköznapoknak. Egy számomra nem teljesen új irány,de mindenképpen új tudás birtokába jutottam.
Külön öröm,hogy Enikő személyisége magával ragadó , szakmai féltékenységnek nyomát sem fedezhettük fel benne.
Remekül bánt egy valóban sokszínű csoporttal , nagyon jó hangulatban folytak az oktatással töltött napok.
Köszönöm , hogy hogy részese lehettem!

Illyés Gyula
coach

Nagyön örülök, hogy lehetőségem volt csatlakozni a 2016 év elején indult képzéshez.
Minden várakozásomat felülmúlt amit a megoldásközpontú „brief coaching” módszerről, technikáról, a stimuláló, energetizáló eszközök praktikusságáról tanulhattam Enikőtől. Fantasztikus volt látni a páros, csoportos gyakorlások során a módszer működését, megtapasztalni a kérdések előrevivő erejét. A rengeteg gyakorlás, a sok-sok „én-élmény” különösen segített az új tudást megszerezni, amit örömmel fogok alkalmazni üzleti coach munkámban.

Bartyik Zsuzsa
business coach

A napokban megtartottam életem első teamcoaching alkalmát, megoldásközpontú szemlélettel és eszközökkel. A zárókör visszajelzésben például ezek hangzottak el: “izgalmas a módszer és megközelítés”, “hogy mi indul be a jövőben, erre nem gondoltam eddig”, “növelte az életerőmet, életképességemet”, “sokáig el fog kísérni”. 🙂 Hálásan köszönöm, hogy megismertelek, hogy Tőled tanulhattam, és hogy ez a módszer a gyakorlatban alkalmazható!

Palotai Krisztina
coach, tréner