Coaching ajánlások

Enikővel két évig “dolgozhattunk” együtt. A vállalatunk egyik felsővezetői csoportját segítette coachként. A cél egymás jobb megismerése, az együttműködés javítása, a közös feladatok hatékonyabb megoldása volt.

Milyennek láttam Enikőt? Empatikusnak, bizalmat éreztem iránta, a gondjaimat odafigyeléssel és megoldási szándékkal hallgatta meg. Soha nem éreztem azt, hogy az információm, legbensőbb gondolataim sérülnének vagy illetéktelenek tudomására juthatnának. Olyan kérdéseket tett fel és megoldásokat kínált  – alapvetően én jutottam el ezekhez a beszélgetésünk során a rávezetése segítségével -, amelyek világosabbá, megoldhatóvá vagy minimum kezelhetőbbé tették az addig nehéznek tartott témáimat.

A beszélgetéseinket mindig folytattuk, soha nem elölről kezdtük, azok egymásra épültek.

A segítségével a munkában résztvevő teamtagok is megnyíltak, mély, együttműködő beszélgetések alakultak ki. Így a közös munka mind az egyén, mind pedig a közösség fejlődését lehetővé tette.

Az első alkalmaknál kiderült, hogy az addig tapasztaltakhoz képest eltérő munkamódszer jellemzi Enikőt: egyrészt szabad teret enged a bennünk feszülő indulatok, érzelmek, gondolatok kiszabadulásának másrészt pedig szelíden de határozottan átvezette a csoportot a közösen kiválasztott téma feldolgozásán.

Voltak katartikus pillanataink is, de minden esetben tisztább képpel, jobb helyzet megértéssel, magunk és egymás jobb elfogadásával jöttünk ki a helyzetekből. Addig nehezen kezelt, vagy akár tabunak is tartott témákról tudtunk nyíltan, őszintén beszélni, megoldást találni.

Mindig vártam a közös munkát, soha nem éreztem, hogy kellemetlen vagy vállalhatatlan lenne egy megbeszélt kérdés, még ha az rólam szólt is.

Jellemzi a vele kialakított kapcsolatot, hogy a hivatalos munka után többször kértem ki a véleményét, osztottam meg vele az engem foglalkoztató, akár személyes információkat is.

 

 

Vígné Szalontai Katalin
igazgató / Magyar Telekom

Szeretek Enikővel dolgozni. Jelenlétével olyan biztonságos és elfogadó légkört teremt, melyben feszengés nélkül, nyíltan és őszintén tudom vállalni az érzéseimet és a küzdelmeimet. Megoldáskereső támogatásával sokat segít a számomra működő megoldások kimunkálásában, és egy kívánatos jövőkép megteremtésében, melynek megteremtésében a megoldásközpontú módszertan konstruktív szemléletével energetizál. Az ülések során hosszan tartó eszközöket kapok arra, hogy egyre gyorsabban, hatékonyabban és könnyebben tudjak megbirkózni a mindennapi és a rendkívüli helyzetekkel egyaránt.

Heiszmann Henrietta
 change manager   / Lufthansa Systems

Tegyi Enikő egy coaching folyamatban nyújtott a mai napig érezhető segítséget, támogatást számomra. A folyamat az én számomra a következő három közvetlen eredményt hozta:

megállított a túlfeszített munkatempómban, segített fókuszálnom a számomra fontos dolgaimra, a mai napig alkalmazott gondolkodási keretet teremtett.

Hatásában rövid távon:

eredményesebben priorizáltam a feladataimat, csökkent a túlterheltség érzésem.

Hosszabb távon:

gondolkodási keretet adott, tudatosabbá tette a döntéseimet, energizált.
Számomra a burn-out kapujában segített visszafordítanom „magamat”, s azt gondolom, hogy ez a folyamat is hozzájárult ahhoz, hogy azóta a saját vállalkozásom megújítását is elindítottamSzámomra a burn-out kapujában segített visszafordítanom „magamat”, s azt gondolom, hogy ez a folyamat is hozzájárult ahhoz, hogy azóta a saját vállalkozásom megújítását is elindítottadm

 

Sági György
igazgató / Gordio csoport

Tegyi Enikő tevékenységével aktívan segített a munkakörömben felmerülő napi problémák,

konfliktusok, stratégiai tervek megértésében és kezelésében, ezáltal szerepkörömet és a vállalat sikerességét nagyban támogatta. Tevékenységét kiváló szakmai hozzáértéssel, pontosan és rugalmasan végezte, hatékonyan lehetett együtt dolgozni vele. Vele kapcsolatban, coachee szerepben gyűjtött tapasztalatom alapján: kiemelten ajánlom!

Cseresznyés Örs
üzletfejlesztési vezető / Lufthansa Systems

Kedves Enikő!

Fantasztikus kombinációját nyújtod az értő figyelemnek, a megoldás felé való finom erelgetésnek és a kemény határozottságnak, ha épp arra van szükség.

A szelíd külső egy határozott és céltudatos coachot takar, aki kitartóan irányítja az ügyfelet a megoldás felé. Nem tolerálod a dolgok “elbliccelését”, a félmegoldásokat, a kibúvókat. Amikor arra van szükség, fel tudod venni a tanácsadói kalapot is, utána visszatérsz a coach-szerepbe – de ez egyáltalán nem zavaró, sőt…

 

Pátrovics Levente
HR vezető / Lufthansa Systems

Nagy örömmel írtam soraimat a web oldaladhoz. Te vagy az Első Coachom!

A brief-coachinggal és egyáltalán a coachinggal egy új világot nyitottál ki előttem néhány évvel ezelőtt és ez  nagyon jó élményként a mai napig bennem él. Sokat tanultam tőled.

A pozitív szemléletű, megoldásfókuszú módszer amibe bevezettél, mixelve a te kellemes céltudatosságoddal sok sikerhez segített hozzá. Hiszem, hogy ember központú személyiségeddel és elhivatottságoddal másokat is jól támogatsz.

Számomra a brief coaching = Tegyi Enikő!

Bóka László
vezetékes hálózatok, ágazatvezető / Magyar Telekom

“Amikor egy számunkra kedves személyről véleményt formálunk, úgy szeretnénk ezt átadni másoknak, hogy benne legyen összes szeretetünk és tiszteletünk, benne legyünk mi magunk is, de meghagyjuk a megismerés, az értékek felismerésének élményét mások számára is.

Ezért talán nem is lenne elég, ha Enikő természetes közvetlenségéről, biztató mosolyáról, lényéből fakadó kedvességéről beszélnék. Pedig ezek voltak azok a tényezők, melyek néhány perces bemutatkozása után arra ösztönöztek, hogy habozás nélkül megosszam vele gondolataimat, és akarjak vele együtt dolgozni.

Mindannyian különböző okokból, különböző előfeltevésekkel megyünk coachoz, és nyilván különböző élményekkel és érzésekkel távozunk. Az ügyfelek élményei és érzései együtt sokat elárulnak a coachról a leendő ügyfelek számára. Örömmel osztom hát meg élményeimet és tapasztalataimat, amit Enikő ügyfeleként átélhettem!

Megnyugtató volt, hogy Enikő végighallgatott és nem minősítette helyzetemet, gondolataimat. Felismerte viszont nehézségeimet, rávilágított azokra a pontokra, melyek miatt nem tudtam továbblépni. Ugyanakkor meghagyta számomra a felismerés lehetőségét és a következő lépés kijelölését.

A szabadság élményét élhettem át, hisz én magam dönthettem a „hogyan”, „mikor”, „miért”, „kivel” kérdésekben. A döntés szabadsága megkönnyítette a felelősségvállalást saját döntéseimért és cselekedeteimért. Kialakult bennem egyfajta tudatosság. A „tudom irányítani az életem”, „nem vagyok kiszolgáltatva a környezetemnek, hisz tudok alkalmazkodni is” élménye növelte a hitet önmagamban. Megtanultam mások szemével látni önmagam, felismerni amit már jól csinálok, és elhinni, hogy jól csinálom.

Az ülések alatt azt éreztem jó helyen vagyok. Enikő érti a problémám, a céljaim, és mindketten ugyanazt akarjuk, a megoldást! Időnként úgy tűnt, olvas a gondolataimban. Minden elejetett szót felszedett és minden mozdulatot megragadott, hogy felszínre kerüljenek a kérdőjelek éppúgy, mint az előremutató, megerősítő tények, gondolatok. A coaching rólam szólt és mindvégi értő figyelem kísérte.

Szakmai magabiztosságára és felkészültségére ismét rácsodálkozhattam, amikor már végzett business coachként lehettem ügyfele. Szinte megduplázódott az élmény és a tapasztalat, ami a vele való közös munka hozadéka volt.

A bizalom, a közös cél, a rám irányuló maximális figyelem nagyban hozzájárult közös munkánk eredményességéhez. Enikő egyénisége, szakmai tapasztalatai hozzásegítettek, hogy megtaláljam önmagam, átkeretezzem környezetem, gördülékennyé tegyem emberi kapcsolataimat. Aki hasonló érzésekkel, célokkal keres coachot, annak nem kell tovább keresni. Megtalálta!”

Kásáné Balogh Mónika
közgazdász, business coach