Szervezeti referenciák    

 

Tegyi Enikővel az Elkötelezett kiszolgálás projekten dolgoztunk együtt.
Az Elkötelezett Kiszolgálás projekt indulásánál a vállalt célja az volt, hogy perspektívát váltsunk a hétköznapokban, ehhez a legjobb módszerként a megoldásközpontú szemléletet választottuk. A projekt 3 részből állt: tervezés, felkészítés és bevezetés, Enikő mindhárom szakaszban nagy szerepet vállalt.
A pilotban belsős coachként dolgoztam (pilotba bevont áruházakban a megoldásközpontú szervezetfejlesztési programban a vezetőkkel dolgoztam és vittem a programot), mely számomra új szerepkör volt abban az időben, ehhez Enikő nagy támogatást adott nekem a szakmai felkészítésben, mint megoldásközpontú coach.

Enikővel a kapcsolatteremtés nagyon könnyű volt számomra, kedves személyisége bizalmat keltett az első pillanattól kezdve. Megoldá.sközpontúsága segített végig a folyamatban, előrevitt és megerősített. Kiegyensúlyozott, higgadt, nyugodt, teljes aktív figyelemmel tud dolgozni a coaching folyamatok során. Visszajelzésel újra és újra megerősítést adtak számomra.
A programban a résztvevők számára új volt a szemlélet, de óriási változásokat értünk el, melynek kidolgozásában nagy szerepe volt Enikőnek. A projekt elején és végén méréseket végeztünk, melyek szignifikáns eredményeket hoztak számunkra. Vezetői stílusok változtak, szélesedtek, egyéni és csoportos felismerések, melyek segítették a hétköznapokat, a jobb hangulat, jobb norma és legfőképpen jobb eredmények eléréséhez.
Jó szívvel ajánlom, mert szakmai tudása és a személyisége is olyan megnyerő és hiteles, hogy öröm, ilyen szakemberrel dolgozni.

Baji Katalin
HR, coachingért felelős tréner, Elkötelezett Kiszolgálás projekt coach / Tesco Globál Áruházak

Tegyi Enikőt coachként, coachtrénerként kértük föl 2013. júniusában vezetői utánpótlás csapatunk három modulból álló képzésének kidolgozására és vezetésére, melyben leendő vezetőink megoldásközpontúságát és motiváló, inspiráló kérdezéstechnikáját szerettük volna fejleszteni. Enikőt a csapat nagy része visszajelzései szerint kiemelkedően ajánlotta másoknak is. Személyisége és tudása érzékelhető változást hozott a csoport tudásában: a csoportos coaching módszerrel folyó programban hitelesen alkalmazta, képviselte a megoldásközpontúságot a gyakorlatban is, miközben rugalmasan a csoport tempójához, dinamikájához, igényeihez tudta alakítani a szokatlan, olykor kihívást jelentő új gyakorlatot. A csoport szívesen fogadta be a tanult coaching technikát és kezdte beépíteni a napi interakciókba: nemcsak munkatársaikkal, hanem ügyfelekkel, saját vezetőikkel is. Felkészültsége, tudása és személyisége alapján szívesen ajánlom őt coachként, megoldásközpontú coaching és képző programok coach-facilitátoraként.

Ónodi Mária
Értékesítési HR partneri és képzési csoport, HR csoportvezető / Generali Biztosító

Tegyi Enikő „Personal Balance” programot tartott cégünk, a Lufthansa Systems Hungária Kft. felső- és középvezetői számára. A program két szinten folyt: egyrészt a résztvevők tanultak a megoldásközpontú fókuszról és annak saját önmenedzsmentjükben való praktikus alkalmazásáról, másfelől gyakorlati coaching is folyt mind a csoportban, mind egyénileg. Összességében egy, a szemléletet és a gyakorlatot egyaránt formáló és élményszerű programban volt részünk.

A csoportos alkalmakról a résztvevők nagyon pozitívan nyilatkoztak, többek között a következő eredményeket kiemelve:

a program növelte a résztvevők vezetői tudatosságát és fókuszáltságát;

a korábbinál természetesebben és nagyobb önbizalommal folytatták vezetői munkájukat a programot követően;

megtanultak jobban gazdálkodni energiájukkal;

mind önmaguk, mind csapatuk „flow-érzete” növekedett;

a tapasztalatok megosztása és mások tapasztalatainak megismerése igen hasznos tanulási lehetőség volt sokuk számára;

„lebontott korábbi falakat” különböző területek vezetői között.

Enikő a csoportos munkát gyakorlott facilitátorként vezette. A programot több inspiráló feladattal gazdagította, melyeket a csoport egy része kezdetben furcsának talált, végül azonban szinte kivétel nélkül nagyon hasznosnak minősítették ezeket.

A csoportos munkát egyéni coaching is kísérte, melynek személyesen is részese voltam. Ennek során Enikőben egy érzékeny, mély emberismerettel rendelkező coachot ismertem meg, aki mindig a megfelelő kérdésekkel, lépésről lépésre támogatott a coaching-folyamat során. Enikő „brief’ módszeréből különösen hasznosnak találtam a „skálázást”, melynek révén az egyébként nehezen mérhető érzelmi témák is mérhetővé váltak önmagam számára, ami fontos visszajelzést nyújtott a folyamatban történő előrehaladásomról és plusz megerősítést adott a továbblépéshez.

Enikő coachként nagyszerű kombinációját nyújtja az értő figyelemnek, a megoldás felé való finom terelgetésnek és a kemény határozottságnak, ha épp arra van szükség. A szelíd külső egy határozott és céltudatos coachot takar, aki kitartóan irányítja az ügyfelet a megoldás felé. Nem tolerálja a dolgok “elbliccelését”, a félmegoldásokat, a kibúvókat.

Teljesen rá tudtam bízni magam és azóta is értékelem a közös munka eredményeit.

Közös együttműködésünk alapján szeretettel ajánlom Enikőt mint coachot, valamint az általa képviselt brief coaching módszert mindenki figyelmébe.

Pátrovics Levente
HR vezető / Lufthansa Systems

Enikővel a Fundamenta értekezletkultúra fejlesztése kapcsán kerültem kapcsolatba 2015 májusában. A kilenc hónapig tartó közös munka során Enikő szoros támogatásának köszönhetően szervezetünk fejlesztett értekezletek keretében megismerkedett a brief coaching-gal és a mögötte rejlő Solution Focus módszertannal, mely a mai napig fejlesztő szemléletmódunk, kérdezéstechnikánk alapját képezi. Enikő együttműködésünk során fókusztált hozzáállásával, lelkesedésével, a brief coaching-ba vetett szenvedélyes szeretetével és hitével járult hozzá ahhoz, hogy gondolkodásmódunk és szokásrendszerünk átalakuljon. Strukturáltsága, lelkesedése, erős elméleti és gyakorlati tudáson alapuló felkészültsége hozzásegített minket ahhoz, hogy változásmenedzser kollégáink is elsajátítsák a technikát, továbbörökítve és megőrizve ezzel a látásmódot a kultúránkban. Enikőben egy rugalmas, hiteles, megbízható szakembert ismertem meg, megelégedettséggel és jó szívvel gondolok vissza együttműködésünkre.

Kazár Natália
személyügyi vezető / Fundamenta

Enikővel a Fundamenta értekezletkultúra fejlesztése kapcsán kerültem kapcsolatba 2015 májusában. A kilenc hónapig tartó közös munka során Enikő szoros támogatásának köszönhetően szervezetünk fejlesztett értekezletek keretében megismerkedett a brief coaching-gal és a mögötte rejlő Solution Focus módszertannal, mely a mai napig fejlesztő szemléletmódunk, kérdezéstechnikánk alapját képezi. Enikő együttműködésünk során fókusztált hozzáállásával, lelkesedésével, a brief coaching-ba vetett szenvedélyes szeretetével és hitével járult hozzá ahhoz, hogy gondolkodásmódunk és szokásrendszerünk átalakuljon. Strukturáltsága, lelkesedése, erős elméleti és gyakorlati tudáson alapuló felkészültsége hozzásegített minket ahhoz, hogy változásmenedzser kollégáink is elsajátítsák a technikát, továbbörökítve és megőrizve ezzel a látásmódot a kultúránkban. Enikőben egy rugalmas, hiteles, megbízható szakembert ismertem meg, megelégedettséggel és jó szívvel gondolok vissza együttműködésünkre.

 

Kazár Natália
személyügyi vezető / Fundamenta

A Magyar Pszichológiai Társaság munka és szervezetpszichológiai szekciójának képviselőjeként kértem fel Tegyi Enikőt, hogy a szervezeti tanácsadással, vezetőfejlesztéssel foglalkozó pszichológus kollégáink számára dolgozza ki, majd tartsa meg a „Megoldásközpontú brief coaching a vezetésben és a szervezetben” programot.

A program tartalmazta a megoldásközpontú brief coaching szemléletét, eszköztárát, módszereit, valamint azok azonnali alkalmazását egyéni és csoportos coaching szituációkban, amelyeknek témáit saját személyes és munkahelyi eseteink adták. Így gyakorolva sajátítottuk el a megoldásközpontú coaching főbb elveit és tapasztaltuk meg ennek a módszernek az előnyeit, eredményességét és hatását.

Enikő stílusának, jártasságának, példáinak és személyiségének köszönhetően a pszichológus szakmától kicsit idegen, a jövőre és a megoldásokra, nem pedig a múltbeli okok elemzésére fókuszáló megközelítés és módszertan minden résztvevő kolléga szemléletét jelentősen megváltoztatta, saját bőrünkön tapasztaltuk meg a módszer erejét és ezért könnyen be tudtuk építeni tanácsadói, fejlesztői eszköztárunkba, rövid idő alatt képesek voltunk készségszinten alkalmazni.
Enikő coachként és trénerként nagyon hiteles, óriási szakmai tapasztalattal rendelkezik, a tréning alatt végig rugalmasan alkalmazkodott a csoport igényeihez úgy, hogy közben a kitűzött célok és a programban leírtak is teljesültek. A módszer hiteles képviseletét tanúsítja az is, hogy a tréning vezetése során Enikő végig tartotta a fókuszt, energiát és számtalan pozitív megerősítést adott, a megoldásokra, az előrehaladásokra és az erősségekre helyezte a hangsúlyt, ami nagyon pozitívan befolyásolta a csoport működését, teljesítő és befogadó készségét. Végig jó hangulat uralkodott és számtalan emlékezetes és hatásos felismerést okozó feladatot végeztünk.

Az Enikő által tartott „Brief coaching a vezetésben és a szervezetben” program szemléletet, gyakorlatot összhangban formáló és élményszerű program.
Tegyi Enikőt elsősorban azért ajánlanám bátran egyéni és csoportos coachként is, mert a módszer hiteles képviselője: minden egyes mozdulata és szava hatásos, ami a megoldásközpontú szemlélet és eszköztár gyors és eredményes elsajátítását, napi működésbe való átültetését eredményezi. Elfogadó, pozitív, támogató és rugalmas személyisége pedig garancia arra, hogy minden résztvevő nyitott legyen a módszer megismerésére, kipróbálására és alkalmazására.

Dr. Krasz Kata
adjunktus / BME Szervezetpszichológiai és Ergonómiai Intézet

Tegyi Enikő „Personal Balance” programot tartott cégünk, a Lufthansa Systems Hungária Kft. felső- és középvezetői számára. A program két szinten folyt: egyrészt a résztvevők tanultak a megoldásközpontú fókuszról és annak saját önmenedzsmentjükben való praktikus alkalmazásáról, másfelől gyakorlati coaching is folyt mind a csoportban, mind egyénileg. Összességében egy, a szemléletet és a gyakorlatot egyaránt formáló és élményszerű programban volt részünk.

A csoportos alkalmakról a résztvevők nagyon pozitívan nyilatkoztak, többek között a következő eredményeket kiemelve:

a program növelte a résztvevők vezetői tudatosságát és fókuszáltságát;

a korábbinál természetesebben és nagyobb önbizalommal folytatták vezetői munkájukat a programot követően;

megtanultak jobban gazdálkodni energiájukkal;

mind önmaguk, mind csapatuk „flow-érzete” növekedett;

a tapasztalatok megosztása és mások tapasztalatainak megismerése igen hasznos tanulási lehetőség volt sokuk számára;

„lebontott korábbi falakat” különböző területek vezetői között.

Enikő a csoportos munkát gyakorlott facilitátorként vezette. A programot több inspiráló feladattal gazdagította, melyeket a csoport egy része kezdetben furcsának talált, végül azonban szinte kivétel nélkül nagyon hasznosnak minősítették ezeket.

A csoportos munkát egyéni coaching is kísérte, melynek személyesen is részese voltam. Ennek során Enikőben egy érzékeny, mély emberismerettel rendelkező coachot ismertem meg, aki mindig a megfelelő kérdésekkel, lépésről lépésre támogatott a coaching-folyamat során. Enikő „brief’ módszeréből különösen hasznosnak találtam a „skálázást”, melynek révén az egyébként nehezen mérhető érzelmi témák is mérhetővé váltak önmagam számára, ami fontos visszajelzést nyújtott a folyamatban történő előrehaladásomról és plusz megerősítést adott a továbblépéshez.

Enikő coachként nagyszerű kombinációját nyújtja az értő figyelemnek, a megoldás felé való finom terelgetésnek és a kemény határozottságnak, ha épp arra van szükség. A szelíd külső egy határozott és céltudatos coachot takar, aki kitartóan irányítja az ügyfelet a megoldás felé. Nem tolerálja a dolgok “elbliccelését”, a félmegoldásokat, a kibúvókat.

Teljesen rá tudtam bízni magam és azóta is értékelem a közös munka eredményeit.

Közös együttműködésünk alapján szeretettel ajánlom Enikőt mint coachot, valamint az általa képviselt brief coaching módszert mindenki figyelmébe.

Pátrovics Levente, Lufthansa Systems Hungária Kft., (akkor) HR vezető

 

Pátrovics Levente
HR vezető / Lufthansa Systems

tesco_logo mptgenerali_203x150 1552298592    pexels-photo-55619 Cognizant tegyi eniko Phillip morris referen ia imageimage  imagekepatmeretezes_hu_9753907559